Sepleriň elýeterliligi

Türkmen delegasiýasy Eýranda gepleşik geçirer


Düýn Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredowyň ýolbaşçylygyndaky delegasiýa resmi sapar bilen Eýrana bardy.

Maglumatlara görä, Tähranda geçiriljek gepleşikleriň dowamynda iki ýurduň transport hyzmatdaşlygy barada gürrüň ediler.
XS
SM
MD
LG