Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Orsýetde döwlet eýeçiligindäki habar serişdeleri satylar


Orsýetiň hökümete degişli köpçülikleýin habar serişdeleri satylar. Bu barasynda Orsýetiň prezidentiniň kömekçisi Arkadiý Dworkowiç Dmitriý Medwedewiň parlamente ýüzlenmesinde aýdan “zawodlaryň, gazetleriň , gämileriň eýesi döwlet organlary bolmaly däldir” diýen tezisine düşündiriş bermek bilen žurnalistlere aýtdy.

Dworkowiçiň sözlerine görä, köpçülikleýin habar serişdelerini hususylaşdyrmak barada häzirlikçe anyk karar kabul edilmändir.
XS
SM
MD
LG