Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Fransuz harby deňiz güýçleri Liwiýa dikuçar göteriji iberýär


Fransiýa Liwiýa suwlaryna özüniň ikinji uly uruş gämisini, dikuçar göteriji Mistraly iberýändigini aýdýar. Bu gämi bosgunlary ewakuasiýa etmäge kömekleşmeli.

Goranmak ministrliginiň sözçüsi Mistralyň Ýewropa Bileleşiginiň ýolbaşçylygyndaky planyň bir bölegi bolup, Kaddafi güýçleri bilen gozagalaňçylaryň arasyndaky söweşden gaçan müsürli işçileri ýurduna aşyrmaga kömek etmelidigini aýtdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG