Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Mýanmada iki gezek ýer titreme boldy


Mýanmanyň demirgazygynda, Taýland bilen Laosyň serhedinde dörän ýer yranmanyň güýjüniň 7 bala barabar bolandygy habar berilýär.

Ikinji ýer yranma hem şol ýygylykda, ýöne has çuňda emele geldi. Bu ýer yranmanyň täsiriniň Bankogda hem duýulandygy habar berilýär.

Ölenler we heläkçilikler barada entek maglumat gowuşmady

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG