Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Owganystanyň gündogarynda azyndan 6 adam öldürildi


Owgan resmileri ýurduň gündogaryndaky Host welaýatynda hökümet binalarynda bolan atyşykda azyndan 6 adamyň öldürilendigini aýdýarlar.

Hostuň goşun generaly Raz Mohammad bedenine partlaýjy madda berkidilen erkekleriň birnäçesiniň daň atan badyna hökümet binalaryna kürsäp urandyklaryny we atyşygyň birnäçe sagat dowam edendigini aýtdy.

Bu hüjüm janyndan geçen bombaçy Kabuldaky harby hassahana sümüp girip, azyndan 6 adamy öldürenden bir gün soň boldy.
XS
SM
MD
LG