Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Gürjüstanyň polisiýasy Tbilisidäki protesti dargadýar


Bidüzgünçilige garşy göreşýän polisiýa Gürjüstanyň paýtagty Tbiliside parlamentiň daş işigindäki protestçiler üýşmegini dargytdy.

Polisiýa prezident Mihail Saakaşwiliniň işden çekilmegini talap edýän protestçileri dargytmak üçin suw toplaryny we göz ýaşardyjy gaz ulandy.

Oppozisiýa liderleriniň biri Nona Gaprindaşwili onlarça demonstrantyň tussag edilendigini aýtdy.

Içeri işler ministrliginiň bir sözçüsi ýarygijiden soň başlanan operasiýada polisiýa işgärleriniň azyndan 18-siniň ýaralanandygyny aýtdy.

“Reuters” gullugynyň habarçysy polisiýanyň bir protestçini rezin taýak bilen ýenjip duranyny görüpdir.

Protestçiler bäş gün bäri dowam edýän protestleri bes etmekden boýun gaçyrdylar we penşenbe güni harby parad bilen bellenýän garaşsyzlyk gününde dowam etdirmekçi boldular.

Protestçiler 43 ýaşly prezident Saakaşwilini 2003-nji ýylyň «Bägül rewolýusiýasyndan» bäri häkimiýeti öz monopoliýasyna öwürmekde günäleýärler.
XS
SM
MD
LG