Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Özbegistan birnäçe adamy “Hizb ut-Tahrire” agzalykda aýyplady


Şu gün Özbegistanyň sudy ekstremistik yslamçy topara agzalykda aýyplanýan adamlaryň bir toparyny türme tussaglygyna höküm etdi.

“Hizb ut-Tahrir” guramasyna agzalykda aýyplanýanlardan ikisine sud 7 ýyl, galan alty adamyň her birine bolsa 6 ýyl türme tussaglygyny berdi.

Dünýä ýurtlarynyň köpüsinde “Hizb ut-Tahrir” guramasy ekstremistik dini gurama hökmünde kanun tarapyndan gadagan edilen.

Ýöne käbir halkara guramalary özbek prezidenti Yslam Karimowy öz režimine garşy çykyş edýän adamlary dini ekstremizmde aýyplap tussag edýänlikde hem tankytlaýarlar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG