Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Abadan şäherinde dikeldiş, bejeriş işleri başlandy


7-nji iýulda partlama bolan Aşgabadyň golaýyndaky Abadan şäherinde dikeldiş işleri başlandy.

Wakadan soňky ilkinji hereketleriň planyny ýörite döredilen hökümet komissiýasy işläp düzdi.

Häkimiýetler öňküleri ýaly ok-däri däl-de, pirotehnikanyň partlandygyny, jebir çekenleriň we uly weýrançylyklaryň ýokdugyny tassyklaýarlar.

Pidalaryň 200 töweregidigini adam hukuklaryny goraýjylar žurnalistlere habar berdi.

Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi köpçülikleýin habar serişdeleriniň ygtybarsyz maglumatlary ulanýandygyny öne sürdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG