Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

ABŞ Hytaýyň Demirgazyk Koreýa babatda kömek etmegini soraýar


Amerikanyň baş harby ofiseri ýekşenbe güni Pekini sebitdäki durnuklylygy saklamak üçin Phenýan bilen gatnaşyklaryny ulanmaga çagyrdy.

Birleşen Ştatlaryň goşma serkerdeler ştabynyň başlygy, admiral Maýk Mullen Waşington Hytaýyň güýçlenmegini gowşatjak bolmaýar, ýöne ABŞ Ýuwaş okean sebitinde uzak watlap işjeňligini saklar diýdi.

Mullen Hytaýa öz kärdeşi, general Çen Biňde bilen gepleşmek we harby bazalara baryp görmek üçin dört günlük sapar bilen bardy.

Bu iki ýurt özara howpsuzlyk hyzmatdaşlygyny ýokarlandyrmaga çalyşýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG