Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Pakistandaky partlamada azyndan dört adam öldi


Pakistanyň günorta-günbatar sebitinde ýerleşýän bir öýde bolan partlamada dört adam öldi, şeýle-de 10 adam ýaralandy.

Resmileriň aýtmagyna görä, partlaýjy serişdeleri we ýaraglary Owganystan bilen serhetde ýerleşýän Çaman şäherindäki bir öýde saklapdyrlar.

Ýerli resmileriň beren maglumatyna görä, partlama sebäpli ölenleriň we ýaralananlaryň ählisi şol öýde ýaşan owgan bosgunlary ekeni.

Häzire çenli ýaraglary we partlaýjy serişdeleri ol ýere kimiň ýerleşdirendigi näbelli bolmagyna galýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG