Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Müňlerçe adam Mubaregiň sud işiniň çaltlaşdyrylmagyny talap etdi


Anna güni Müsüriň birnäçe şäherinde müňlerçe adam ýurduň harby häkimiýetinden wada berlen reformalary amala aşyrmaklygy hem-de ýurduň ozalky lideri Hosni Mubaregiň we käbir beýleki resmileriň sud proseslerini çaltlaşdyrmagy talap edip, demonstrasiýa geçirdi.

Aýratynam Müsüriň paýtagty Kairde, ýurduň Aleksandriýa we Suez şäherlerinde protestler has-da uly gerimde gurnaldy.

Özlerini «Rewolýusion ýaşlar koalisiýasy» diýip atlandyrýan oppozision topar penşenbe güni ýurduň raýatlaryny «Iň soňky duýduryş» ady bilen demonstrasiýalara çykmaklygy çagyryp, beýanat ýaýratdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG