Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Häkimiýetler Abadanda dikeldiş işleri tamamlandy diýýär


“Abadan şäherinde 7-nji iýulda şäheriň çetinde saklanýan pirotehniki serişdelere ot düşmegi bilen dörän adatdan daşary ýagdaý netijesinde zyýan ýeten binalaryň bejeriş, dikeldiş işleri doly tamam boldy” diýip, TDH ýazýar.

Döwlet eýeçiligindäki habar serişdesiniň ýazmagyna görä, şol günüň özünde prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy esasynda döredilen ýörite hökümet komissiýasy, döwlet baştutanynyň görkezmesine laýyklykda, doly dikeldiş işlerini geçiripdir we ýaşaýjylara zerur bolan sosial kömek berlipdir.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG