Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Aşgabatda mekdep bazary

Awgust aýynda mekdep esbaplary bazarlaryň we dükanlaryň esasy assortimentleriniň birine öwrülýär. Ýurtda mekdep esbaplarynyň söwdasy açylýar. Söwdagärler bu möwsüme ýörite taýýarlyk görýärler. Aýyň başynda hususy dükanlaryň tekjeleri mekdep okuwçylaryna gerek bolan egin-eşikleri, okuw esbaplary bilen doldurylýar.

XS
SM
MD
LG