Sepleriň elýeterliligi

"Gorbaçýow maňa barmagyny çommaltdy"
1991-nji ýylyň 8-nji dekabrynda Orsýetiň lideri Boris Ýeltsin, Ukrainanyň lideri Leonid Krawçuk we Belarusyň lideri Stanislaw Şuşkewiç “Belaweža” şertnamasyna gol çekişip, SSSR-iň resmi taýdan dargamagyna ýol açypdylar.

Azat Ýewropa we Azatlyk Radiosy SSSR-iň dargamagynyň 20 ýyllygyny ýörite multimedia proýekti bilen belläp geçdi. Proýektiň çäginde Azat Ýewropa we Azatlyk Radiosynyň Belaurs gullugynyň žurnalisti Sýarheý Nawumçik özüniň şol döwür başdan geçirenleri barada gürrüň berýär.

Proýekti doly görmek üçin şu ýere basyň.
XS
SM
MD
LG