Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Aşgabadyň köçeleri ýagynly günlerde

Soňky günler howa ýagynly bolansoň, Aşgabadyň köçelerinden akýan suwlar kiçeňräk ýaplary ýada salýar. Ýollaryň köp böleklerinde ýol gurluşygy alnyp barlanda ýoluň ýapgyt ýerlerinden akjak suwlaryň haýsy ugra ugrukdyrylmalydygy göz öňünde tutulmandyr.

XS
SM
MD
LG