Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

"Altyn asyr" günogar bazarynda

Mundan bir ýyl ozal gurlan, çölüň içinde mermer salgym ýaly bolup duran täze “Altyn Asyr” bazarynda öňki jygyldyk bilen deňeşdireniňde satyjylar üçinem, alyjylar üçinem has oňat amatlyklar döredilipdir. Emma bu bazaryň alyjysy öňki jygyldygyňkydan az.

XS
SM
MD
LG