Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

“Kyrk-gyz” çeşmesine sapar

Baharly etrabynda Köpetdagyň etegindäki “Kyrk-gyz” diýlip atlandyrylýan ýer iň bir gözel künjekleriň biri hasaplanylýar. Bu ýere ýurduň dürli ýerlerinden adamlar ýygy-ýygydan gelýärler. Ol ýerdäki çeşme dagyň etegindäki “Sünçe” obasyny arassa agyz suwy bilen üpjün edýär. Azatlyk Radiosynyň ýerli habarçysy ýakynda ol ýerde saparda boldy. Baharly, aprel, 2012.

XS
SM
MD
LG