Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Çoganlyda ýykylyşygyň başlanmagy mümkin

Aşgabadyň gaýrasyndaky Çoganly şäherçesiniň töwereginde 10-15 ýyl mundan öň gurlan jaýlardan ýykylanynyň bardygy hem mundan beýläk ýykylmagynyň mümkindigi dogrusynda-da maglumatlar gowuşýar.

XS
SM
MD
LG