Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Çandybil etrabynda ençeme jaý ýykylmaly edildi

Aşgabat şäheriniň Çandybil etrabyna degişli, ilat arasynda “wosmoý” diýilip atlandyrylýan raýonyň Nurberdi Pomma, Kerki köçelerindäki, Atamyrat Niýazow şaýolunyň ugrundaky hojalyklaryň jaýlary ýykylmaly edildi.

XS
SM
MD
LG