Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Dagystanda gözlenýän jeňçi öldürildi


Orsýetiň Dagystan respublikasynyň Içeri işler ministrligi şenbe güni Mahaçkalanyň golaýynda bir obada geçirilen operasiýada agtarylyp ýörlen jeňçiniň öldürilendigini habar berdi.

Ýusup Martazaliýew diýlip tanadylan jeňçi bikanun ýaragly toparyň agzasy bolmakda güman edilýän eken.

Polisiýa onuň yzyny yzarlap, şenbe güni irden Şamhal obasyna barypdyr. Martazaliýew polisiýany oka tutupdyr we atyşykda ölüpdir.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG