Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Mýunhendäki “Garagum sýuitasy”


Mýunhendäki bu gezekki sergide türkmen suratkeşi Mommak Kulyýewiň 50 çemesi eseri görkezilýär.
19-njy oktýabrda Germaniýa Federatiw Respublikasynyň iň iri medeni merkezleriniň biri bolan Mýunhen şäherinde türkmen suratkeşi Mommak Kulyýewiň eserleriniň nobatdaky sergisi açyldy.

Bu sergi öňküler bilen deňeşdirilende, onçakly uly däl. Onda suratkeşiň 50 çemesi eseri görkezilýär. Mommak Kulyýewiň öňki sergilerinde bolşy ýaly, bu gezek hem ol “Garagum sýuitasy” diýlip atlandyrylypdyr.

Her bir sergi suratkeşiň işiniň bir tapgyrdaky jemi bolup durýar hem geljekki işler üçin ruhlandyryjy çeşme hasaplanýar. Azatlyk Radiosy Mommak Kulyýewi täze sergisiniň açylmagy bilen gutlady we onuň işleri hem döredijilik gözlegleri barada gürrüňdeş boldy.

Şu baradaky ýörite gepleşigi diňlemek üçin şu ýere basyň:
XS
SM
MD
LG