Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmenistan: Ilat ýazuwyndan nämelere garaşylýar?


Türkmenistanda soňky gezek şeýle ilat ýazuwy mundan 17 ýyl ozal, 1995-nji ýylda geçirildi.
26-njy dekabrda Türkmenistanda ilat ýazuwy boýunça alnyp barylýan kampaniýanyň iň soňky güni. Bu kampaniýa şu ýylyň 15-nji dekabrynda başlanypdy.

Türkmenistanda soňky gezek şeýle ilat ýazuwy mundan 17 ýyl ozal, 1995-nji ýylda geçirildi. Bu gezekki ilat ýazuwynda ilatyň baş sany bilen birlikde, raýatlaryň ýaşaýyş jaý we durmuş şertleri bilen baglanyşykly käbir beýleki maglumatlar-da hasaba alynýar.

Eýsem, bu ilat ýazuwynyň geçiriliş aýratynlygy barada ýerli synçylar nähili pikirde? Şu mesele barada Azatlyk Radiosy aşgabatly graždan aktiwisti Nurberdi Nurmämmedow bilen söhbetdeş boldy.

Şu söhbetdeşligi diňlemek üçin aşaky düwmä basyň:

Teswirleri gör (2)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG