Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Aşgabadyň daşky durky üýtgedilen jaýlary

Aşgabadyň uly köçeleriniň ugrunda ýerleşýän jaýlaryň daş keşbini abatlamak işleri, 2009-njy ýyldan bäri gidýär. Ençeme ýyllap düýpli remont edilmedik bu jaýlaryň fasadlaryny diňe suwamak bilen çäklenmän, olaryň käbirleriniň maňlaý tarapynyň dürli-dürli dekoratiw bezegler bilen bezelýän halatlary hem bolýar.

XS
SM
MD
LG