Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Aşgabatda bag nahallarynyň söwdasy

9-njy martda Türkmenistanyň ähli regionlarynda bag ekmek bilen baglanyşykly umumymilli ýowar kampaniýasy geçirildi. Bu ýowarda 775 müň bag nahalynyň oturdylandygy habar berilýär. Şol bir wagtyň özünde, türkmenistanlylaryň aglabasynyň özleri hem nahallary satyn alyp, olary oturdýarlar. Suratlar Aşgabadyň "Teke bazarynyň" bag satylýan bölüminde alyndy.

XS
SM
MD
LG