Sepleriň elýeterliligi

Türkmen ýaşlary bilen daşary ýurtly ýaşlaryň arasyndaky modany deňeşdireniňizde nähili tapawutlyklar görýärsiňiz? Şol tapawutlyklar barada siz näme pikirde?

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG