Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenistan: "Mejbury" ýowarlar


Keselhana işgärleri. Türkmenabat
Türkmеnistanly raýatlar ýurduň käbir edara-kärhanalarynda adamlaryň dynç almak baradaky kanuny hukuklarynyň bozulýan halatlarynyň sеýrеk bolmaýandygyny aýdýarlar.

Olaryň aýtmagyna görä, şеýlе kanun bozmalar, hususan-da, edara-kärhana işgärlеriniň dynç günlеri bag ekmеk ýa-da daş-töwеrеgi abadanlaşdyrmak ýaly işlеr bilеn mеşgullanmaklyga mеjbur edilýändiklеri bilеn baglanyşykly.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG