Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Leniniň mawzoleýi täzeden açyldy

Sowet soýuzynyň esaslandyryjysy Wladimir Leninden galan zatlaryň saklanýan mawzoleýi 15-nji maýda gaýtadan açyldy. Mawzoleý abatlaýyş işleri geçirmek maksady bilen dekabr aýynda halk köpçüligine ýapylypdy. Leniniň jesedi Gyzyl meýdançadaky guburyň içinde ýerleşdirilendir. Ol ýerde abatlaýyş işleri tamamlanýança, onuň üsti wagtlaýynça gümmez bilen ýapylypdy. Bu arhiw suratlary, mawzoleýiň taryhyndaky iň wajyp pursatlaryň käbirlerini öz içine alýar.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG