Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

“Daşary ýurt un önümleri agdyklyk edýär”


Unuň görnüşleri we bahalary
1-nji iýunda ýurduň Ahal, Balkan, Lebap we Mary welaýatlarynda galla oragyna girişildi. Oba-hojalyk pudagyndaky bu möhüm waka mynasybetli aýdym-sazly uly dabaralar, toý sadakalary, seminar-maslahatlar hem geçirildi.

Ýöne bu ugurda geçirilen mahabatlandyryş, alkyş äheňli çärelere garamazdan, ýurduň bazarlarynda, esasan, daşary ýurtlardan getitirilen un önümleriniň agdyklyk edýändigi aýdylýar.

Teswirleri gör (1)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG