Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Laçyn: ‘Internetde oturýar’ adyny alasym gelenok


Mobil telefonly türkmen gyzjagazy
Soňky wagtlar Türkmenistanda internet ýaýrap, ýurtda internet kafeleri açyldy, mobil telefonlary arkaly internete girmek mümkinçilikleri döredi.

Türkmenistandan gowuşýan maglumatlara görä, internet, has dogrusy sosial ulgamlar ýaşlaryň arasynda uly meşhurlyga eýe bolup başlapdyr. Emma, käbir ýetginjek türkmenistanlylar sosial medianyň oňaýsyz täsirleriniň hem bardygyny aýdýarlar.

Özüni Laçyn diýip tanadan ýokary synp mekdep okuwçylarynyň biri Azatlyk Radiosynyň habarçysy Soltan Açylowa näme sebäpden nägile bolýandygyny düşündirdi.

Teswirleri gör (10)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG