Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Köýtendagyň täsinlikleri

Türkmenistanyň günodgaryndaky Köýtendag sebitlerinde ýerli ýaşaýjylary we daşary ýurt syýahatçylaryny özüne çekýän ýerler bar. Olaryň arasyndan "Kyrk gyz" gowagyny, saklanyp galan dinozawrlaryň aýak yzlaryny dagy mysal hökmünde getirip bolar. Fotosergide şol ýerlerden alnan suratlar ýerleşdirildi.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG