Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Sport harytlary

Türkmenistanda şu ýylyň 1-30-njy sentýabry aralygynda “Ýol hereketiniň howpsuzlygy-ömrümiziň rahatlygy” ady bilen hereket howpsuzlygynyň bir aýlygy geçiriler. Türkmenistandan gelip gowuşýan maglumatlarda, bu çäräniň ýakynlaşmagy bilen sport harytlarynyň, ylaýta-da tigir söwdasynyň gün-günden artýandygy aýdylýar. Fotosergide Lebap welaýatynyň bazarlaryndaky käbir sport harytlaryny şekillendirýän suratlar ýerleşdirildi.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG