Sepleriň elýeterliligi

Aýna: Türkiýede dynç almak has ýakymly


Türkiýäniň Antaliýa kurorty
Dynç alyş möwsümi dowam edýär. Şu günler Türkmenistanyň dynç alyş zolaklarynda, şol sanda Awazada dynç alýanlaryň sanynyň hasam köpdügi barada habar berilýär. Şol bir wagtda-da daşary ýurtlarda dynç almagy halaýan türkmenistanlylar hem az däl. Muňa näme sebäp bolýär?

Azatlyk Radiosy Türkiýäniň Antaliýa kurortynda dynç alýan türkmenistanly Aýna bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG