Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Pagta ýygymy başlady

Lebap welaýatynda pagta ýygym möwsümi başlandy. Türkmenistandan gelip gowuşýan maglumatlara görä, onuň ilkinji gününden başlap döwlet eýeçiligindäki edara-kärhanalarynyň käbir işgärleri öz esasy işlerini goýup pagta ýygymyna çykmaga mejbur edilýär. Fotosergide Lebap welaýatynyň pagta meýdanlaryndan käbir pursatlar şekillendirilýär.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG