Sepleriň elýeterliligi

Türkmenistanly diýilýän söweşiji Siriýada


Hytaýyň Milli telewideniýesi bir wideo ýaýradyp, onda Siriýada yslamçylaryň tarapynda söweşdi diýilýän bir türkmenistanly raýaty bilen geçirilen interwýuny görkezdi. Onda Abdylla diýlip atlandyrylan bir adam özüniň näme sebäpden gelip söweşýändigini gürrüň berýär.

XS
SM
MD
LG