Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmenabadyň hassahanalary

Lebap welaýatynyň merkezi şäheri Türkmenabatda 10-dan gowrak hassahana işleýär. Hassahanalaryň ählisi Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligine, ýagny döwlete degişli. Hassahanalara saglygyny bejertmäge we medisina barlaglardan geçmäge baran adamlar köplenç uzyn nobatlara durup garaşmaly bolýarlar. Şol bir wagtda, ýerli ýaşaýjylar hassahanalarda hödürlenýän hyzmalardan nägiledigini, enjamlaryň we dermanmlaryň ýetmezçilik edýändigini, kä halatlarda diagnozy hem goýup bilmeýändigini aýdýarlar. Sergide Türkmenabat şäherinde ýerleşýän hassahanalaryň käbirlerinden suratlar hödürlenýär.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG