Sepleriň elýeterliligi

Talyplaryň “marşirowkalary” başlandy


Türkmenistanda Garaşsyzlyk baýramynyň ýakynlaşmagy bilen, bu dabara mynasybetli görülýän taýýarlyklar hem başlandy. Öňki tejribä görä, bu ýyl hem müňlerçe türkmen talybynyň paýtagtyň stadionlarynyň birinde geçiriljek çärä mejbury ýagdaýda gatnaşdyryljakdygy aýdylýar. Ýerli habarçylaryň berýän maglumatyna görä, şu hepde ilat arasynda “marşirowka” diýlip atlandyrylýan çäreler-de başlanypdyr.

Azatlyk Radiosynyň habarçysy Soltan Açylowanyň berýän maglumatlaryny diňlemek üçin aşaky düwmä basyň.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG