Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Ilat ýazuwy: Sanlar näme üçin mälim edilenok?


Bir ýetginjek anketany doldurýar
2012-nji ýylyň dekabrynda Türkmenistanda 1995-nji ýyldan bäri ilkinji gezek ilat ýazuwy geçirilipdi. Şol wagtky resmi maglumatda deslapky netijeleriň 2013-nji ýylyň iýulynda, ahyrky görkezijileriň hem 2014-nji ýylyň başynda yglan ediljekdigi aýdylypdy.

Emma, häzire çenli geçirilen şol ilat ýazuwy bilen baglylykda hiç hili resmi san berilmedi. Eýsem, muňa näme sebäp bolup biler?

Aşgabatly publisist Amanmyrat Bugaýewiň bu soraga beren jogabyny diňlemek üçin aşaky düwmä basyň.
please wait

No media source currently available

0:00 0:03:45 0:00
Ýükle
XS
SM
MD
LG