Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

N.Nurmämmet: “Kanun ykdysadyýeti ösdürer”


Aşagatdaky ýaşaýyş jaýlaryň we edara-kärhanalaryň käbirleri
Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow düýn, ýagny 24-nji dekabrda birnäçe kanunlar bilen bir hatarda “Eýeçiligiň döwletiň garamagyndan aýrylmagy we döwlet emläginiň hususylaşdyrylmagy hakynda” hanuna gol çekdi.

Bu kanunyň taslamasy barada Türkmenistanyň Mejlisiniň 18-nji dekabrda geçiren ýygnagynda mälim edilipdi.

Azatlyk Radiosy güýje girjek bu kanynyň prosesleri, düzgünleri we ähmiýeti bilen gyzyklanyp, aşgabatly syýasy aktiwist Nurberdi Nurmämmet bilen söhbetdeş boldy. Söhbetdeşligi diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

Teswirleri gör (1)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG