Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Nusgalyk "Altyn Sähra"

Altyn Sähra etraby Mary welaýatynyň beýleki etraplaryndan düýpgöter tapawutlanýar. Etrabyň ýaşaýyş jaylarynyň köpüsi iki gatly kottejlerden ybarat bolup, köçeleriniň aglabasy asfaltlanan we doly yşyklandyrylan.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG