Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Prezidentiň portretleri çalşyrylýar

Häzir ýurtda Türkmenistanyň prezidentiniň portretiniň nobatdaky çalşygy geçirilýär. Aşakdaky fototsergide prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurduň okuw jaýlarynda, döwlet edara-kärhanalarynda we daşynda, şeýle-de sergi zallarynda ýerleşdirilen portretlerine syn edip bilersiňiz.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG