Sepleriň elýeterliligi

Soçi: Hapa-hupa oýunlar


2014-nji ýylyň fewral aýynda geçiriljek Gyşky Olimpiýa oýunlarynyň öňýanynda amala aşyrylýan äpet uly gurluşyklar Russiýanyň günortasyndaky şäheriň deňsiz-taýsyz daşky-gurşawyna uly zarba urýar. Ýerli ýaşaýjylar gyzgalaňly alnyp barylýan gurluşyk tagallalary dag ýaly zir-zibilleri döretdi diýýärler.

XS
SM
MD
LG