Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Serhedabadyň ýeke-täk stadiony

Serhedabat şäherçesiniň stadiony, bu etrapda sowet döwründe gurlan ilkinji we soňky sport desgalarynyň biri. Stadionyň takyk näçinji ýylda, näçe tomaşaça niýetlenilip gurlandygy hakda anyk maglumat ýok. Ýöne stadiona nazar aýlasaň, onda tomaşaçylar üçin niýetlenen oturgyçlaryň, sport desgalarynyň we zerur bolan beýleki zatlaryň ýokdugyna göz ýetirýärsiňiz. Fotosergide Serhedabadyň ýeketäk stadionyň suratlary ýerleşdirildi.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG