Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

"Gabawdaky" Çoganly

Çoganly daçalarynyň ýaşaýjylary indi ep esli wagtdan bäri dürli çäklendirmeler bilen ýaşaýarlar. Aşgabadyň etegindäki bu daçalyk posýolygyna barýan awtoulag ýollarynyň tas ählisi diýen ýaly petiklenip, maşynlaryň gatnawy üçin diňe bir köçe goýuldy.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG