Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

"Ekologiýa maglumatlary elýeterli däl"


Lebap, Biratada bir suw granty. Ýanwar, 2014.
Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda ekologiýa maglumatlarynyň jemgyýete elýeterliligi baradaky halkara konwensiýanyň talaplaryny durmuşa geçirmäge bagyşlanan iki günlük seminar geçýär.

Türkmen häkimiýetleri ýurtda ekologiýa meselesinde köp işiň edilýändigini aýdýarlar. Emma ýerli synçy Nurberdi Nurmämmet ýurtda ýönekeý raýatlaryň bu ugurdaky maglumatlary alyp bilmeýändigini aýdýar. Söhbeti diňläp, öz tejribeleriňizi ýazsaňyz, hoşal bolarys.

Teswirleri gör (3)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

XS
SM
MD
LG