Sepleriň elýeterliligi

Azatlyk TW

PÝGG ulaglary aýyrtdyrýar


Polisiýanyň işgärleri öz ulaglarynda aýlanyp, öňlerinden çykan ulaglaryň belgilerini öwrän-öwran gaýtalap, ses gataldyjylary bilen daş-töwerege “jar” çekýärler. Bu teklip berjaý edilmese, ses gataldyjylary arkaly “nomeriňi alarys”, “ewakuatora ýükläris” diýip, duýduryş berýärler. Polisiýa işgärleriniň bu duýduryşlaryndan soň awtoulag eýeleri öz awtoulaglaryny ýörite awtoduralgalara eltip goýýarlar.

XS
SM
MD
LG