Sepleriň elýeterliligi

Çäreler okuwa zeper ýetirýär


Köpçülikleýin çärä gatnaşdyrylýan çagalar, Türkmenistan
Daşoguzly ene-atalar ýurtda giň derejede yzygiderli geçirilýän köpçülikleýin çäreleriň öz çagalarynyň saglygyna we bilim almak mümkinçiligine erbet täsir ýetirýändigini aýdýarlar. Azatlyk Radiosynyň habarçysy Soltan Açylowa bu mesele bilen gyzyklanyp Daşoguzly ene 52 ýaşly öý hojalykçy Tomar bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG