Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

O.Hallyýew: "Ýaş mugallymlaryň taýýarlygy gowşak"


Mugallym okuwcylaryň köpçülikleýin çäresinde
Türkmenistandan gelip gowuşýan maglumatlarda ýaş mugallymlaryň baýramçylyk dabaralary ýaly çäreleri gowy geçirýändigi, emma olaryň bilim derejesinde bolsa käbir gowşaklygyň bardygy aýdylýar.

Bu ýagdaýa syn edip, Azatlyk Radiosynyň Lebapdaky habarçysy Osman Hallyýew maglumat taýýarlady. Maglumaty diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

Teswirleri gör (4)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG