Sepleriň elýeterliligi

Eger Orsýet Türkmenistany anneksiýa etse...


Rus harbysydygy çaklanylýan adam. Krym
Sişenbe güni rus prezidenti Wladimir Putin we anneskiýa edilen Krymyň liderleri sebiti Russiýa Federasiýasynyň düzümine geçirmek boýunça, halkara derejesinde ykrar edilmedik şertnamalara gol goýdular.

Eger Orsýet ol ýa-da beýleki ýagdaýda Türkmenistanyň bir bölegini anneksiýa etse, ýa-da onuň ol ýa-da beýleki sebäpler esasynda bölünmäge isleg bildiren regionyny goldasa, siz muňa nähili garardyňyz?

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG