Sepleriň elýeterliligi

Azatlyk TW

"Kömek ediň! Diňlänoklar!"


Aşgabadyň şäher häkimliginiň öňünde oturan eli çagaly bu iki aýal maşgala eýýäm bir ýyldan bäri öz dertlerini ýerli resmilere ýetirip bilmeýändiklerini; her sapar gelenlerinde degişli hökümet işgärleriniň olaryň "ýüzlerini alyp goýberýändiklerini" aýdýarlar. Bu ildeşlerimiz Azatlyk Radiosyna ýüz tutup, öz dertleri barada gürrüň berdiler.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG