Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Läle: "Maşgalamyzyň hemmesi işsiz"


Odunçy. Lebap. 5-nji mart, 2014 ý.
Türkmen häkimiýetleri soňky döwürde ýurtda giň ýaýran diýilýän işsizlik problemasyny gytaklaýyn tassyklap, boş duran iş ýerlerine işgär almak, täze iş ýerlerini döretmek barada döwlet derejesinde edilýän gürrüňleri biraz ýygjamlaşdyrdylar.

Emma ýurtda, hususan-da Lebap welaýatynda tutuş maşgala bolup işsiz oturan hojalyklaryň bardygy, emma şeýle maşgalalaryň zähmet biržalaryndan kömek-ýardam alyp bilmeýändigi aýdylýar.

Lebapdaky habarçymyz Osman Hallyýewiň Läle Jepabarowa bilen geçiren söhbetdeşligini diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.
We are sorry, but this feature is currently not available
XS
SM
MD
LG